Coronosmia initiatives/Coronosmie initiatieven

Please scroll down for ENGLISH

Verschillende leden van NOSE zijn betrokken bij wereldwijde initatieven om de link tussen COVID-19 en anosmie (het verliezen van je reukvermogen) en/of dysgeusie (het verliezen van je vermogen om te proeven).

Monique Smeets is betrokken bij het eerste initiatief, de SmellTracker app van het Weissman Instituut. Deze app laat je een vijftal geurige dingen in je huishouden kiezen die je dagelijks moet ruiken, en volgt zo je reukvermogen tijdens deze pandemie. De app werkt twee kanten op: het kan helpen bij het herkennen van een eventuele besmetting van het virus omdat je reukvermogen dan mogelijk eerst afneemt, maar het vergroot tegelijkertijd het inzicht welke gevolgen COVID-19 maar ook de huidige situatie (physical dystancing) heeft op je reukvermogen. Deze app is beschikbaar in 13 talen, waaronder Nederlands en Engels. Klik hier om naar de website van de SmellTracker app te gaan.

Het tweede initiatief volgt op de golf van patienten en clinici die een snel verlies van hun reukvermogen rapporteerden, hebben gezondheidsorganisaties wereldwijd erkend dat anosmie een belangrijk symptoom is voor COVID-19, zelfs in de afwezigheid van andere symptomen. Wetenschappers werken nu samen als Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR) om de link tussen de chemische zintuigen (reuk en smaak) en COVID-19 te onderzoeken. NOSE leden Ilja Croijmans, Jasper de Groot en Sanne Boesveldt zijn hier ook bij betrokken, samen met meer dan 500 clinici en artsen, neurobiologen, datawetenschappers, cognitiewetenschappers, en technici uit 38 landen. Het GCCR zal de data die wereldwijd wordt verzameld d.m.v. het surveyonderzoek gebruiken om te ontrafelen hoe het virus wordt overgebracht en hoe de verspreiding tot een halt gebracht kan worden. Inmiddels is de vragenlijst vertaald in meer dan 10 talen, waaronder Nederlands!

Ben je gediagnosticeerd met COVID-19, vermoed je dat je COVID-19 hebt (gehad), of heb je algemene griep-of verkoudheidsklachten? Klik hier om de test in te vullen! 

 

Different NOSE members are currently involved in global efforts to study the purported link between COVID-19 and anosmia (loss of smell) and/or dysgeusia (loss of taste).

Monique Smeets is involved in the first initiative, the SmellTracker App developed by researchers from the Weissmann Institute. This app will ask you to select 5 different household objects to smell daily, and will track your ability to smell during this pandemic. The app works two ways: it can help recognize a potential infection with the virus since there is a strong indication your sense of smell will decline as a first marker of the virus; at the same, using the app will increase our insight into what the effects of COVID-19 and the current situation of social/physical distancing are on your sense of smell. The app is currently available in 13 languages, including English and Dutch. Please click here to go to the SmellTracker website. 

The second initiative follows wave of reports from patients and clinicians about rapid onset smell loss, health organizations throughout the world have recognized anosmia as a marker for the COVID-19, even in the absence of other symptoms. Scientists worldwide have united as the Global Consortium of Chemosensory Researchers (GCCR) to investigate the connection between the chemical senses and COVID-19. NOSE members Ilja Croijmans, Jasper de Groot en Sanne Boesveldt  are also involved in this GCCR, together with a group of more than 500 clinicians, neurobiologists, data scientists, cognitive scientists, sensory researchers and technicians from 38 countries.

The GCCR will use data collected in a worldwide survey to unravel how the virus is transmitted and how to prevent its spread. The survey will be translated to more than 20 languages (including English and Dutch) and available to individuals and clinicians on the GCCR website.

Have you been diagnosed or suspected of having COVID-19? Please click here to take the survey!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *