Disgusting smells decrease sexual arousal

Dutch summary follows English

English summary:

In a very recent study by Charmaine Borg, NOSE member Sanne Boesveldt and others, the relationship between disgusting smells and sexual arousal was investigated. Can disgusting smells mitigate sexual arousal in men? And could this be used in preventive measures such as bracelets that give of a strong disgusting odor when the wearer feels treatened?

The study tested 78 men that watched pornographic videos. About half of them, allocated to the experimental condition, were exposed  they were exposed to a strong aversive, disgust evoking smell after 4.5 minutes, while the other half, in the control condition, were exposed to a scentless control substance. Penile circumference was measured the whole time, and participants rated their subjective arousal by means of a survey after the video.

The study shows that indeed, when exposed to the disgusting smell, participants reported to be significantly less aroused, and this was further supported by the objective measure (penile circumference). This gives the possibility to design rape-preventive self-defence measures such as the Invi bracelet.

This summary is based on the article published in PLOS ONE, and is freely accesible. Click on the reference to read the full article:

Borg, C., Oosterwijk, T. A., Lisy, D., Boesveldt, S., & de Jong, P. J. (2019). The influence of olfactory disgust on (Genital) sexual arousal in men. PloS one14(2), e0213059. 

Dutch summary:

Toediening vieze geur vermindert seksuele opwinding

Of mensen van seksuele prikkels opgewonden raken hangt niet alleen af van hoe stimulerend een prikkel is, maar ook van de mate waarin er tegelijkertijd processen actief zijn die seksuele opwinding juist tegenwerken, zoals gevoelens van weerzin. Zo heeft eerder onderzoek laten zien dat seksuele prikkels minder opwinding uitlokken als proefpersonen kort daarvoor zijn blootgesteld aan walgelijke plaatjes. Dus walging lijkt de ontwikkeling van opwinding te kunnen remmen. Dit onderzoek richt zich op de belangrijke vervolg-vraag of z’n remmend effect ook optreedt als mensen al heel erg opgewonden zijn op het moment dat ze worden blootgesteld aan walgelijke prikkels (zoals vieze geurtjes). Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zou walging mogelijk ook kunnen worden ingezet om ongewenste seksuele toenadering af te wenden (bijvoorbeeld via het laten vrijkomen van een weerzinwekkende geur).

In dit experimentele onderzoek hebben we ons in eerste instantie gericht op mannen (N = 78). Om seksuele opwinding uit te lokken, keken de deelnemers naar een pornografische video.

Vier minuten en dertig seconden na de start van de video, werden de deelnemers in de experimentele conditie door middel van een olfactometer blootgesteld aan een zeer aversieve/walgelijke geur (n = 42), terwijl de controle groep werd blootgesteld aan een geurloos oplosmiddel (n = 36). In beide condities werd de geur 11 keer, 1 seconde lang en met tussenpozen van 26 seconden gepresenteerd. De video werd hierbij niet onderbroken. Seksuele opwinding werd gemeten via zelf-rapportage en met behulp van een weerstandgevoelig rek-strookje waarmee verandering in penisomtrek (erectie) kon worden vastgesteld.

De walgelijke geur (die werd toegediend terwijl de deelnemers in seksuele opwinding verkeerden) resulteerde in een significante afname van zowel subjectieve als genitale seksuele opwinding ten opzichte van de (geurloze) controle conditie.

De resultaten laten zien dat blootstelling aan een aversieve, walgelijke geur, reeds aanwezige fysieke en subjectieve seksuele opwinding kan doen afnemen. De bevinding dat walging een negatieve invloed heeft op reeds aanwezige seksuele opwinding, is een indicatie dat walging mogelijk ook seksueel gemotiveerd gedrag zou kunnen afremmen (zoals ongewenst en seksueel grensoverschrijdend gedrag). De resultaten wijzen daarmee ook op de mogelijke praktische toepasbaarheid van een walgelijke geur als methode van zelfverdediging (e.g. Invi Bracelet).

Het onderzoek is geïnitieerd door de Nederlandse ‘social enterprise’ Invi om de effectiviteit van de geurstof uit hun innovatieve zelfverdedigingsarmband, de Invi Bracelet, te onderzoeken. Het onderzoek is onafhankelijk en zonder financiële sponsering uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Wageningen University & Research. De Invi Bracelet is een geweldloos preventiemiddel om seksueel geweld te voorkomen. Zie voor meer informatie www.invi.wold, https://invi.world/press-kit/

Deze Nederlandse samenvatting is gebaseerd op het Engelse artikel gepubliceerd in PLOS ONE, en is vrij toegankelijk:

Borg, C., Oosterwijk, T. A., Lisy, D., Boesveldt, S., & de Jong, P. J. (2019). The influence of olfactory disgust on (Genital) sexual arousal in men. PloS one14(2), e0213059. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *